Játékszabályzat

FACEBOOK PÁLYÁZAT SZABÁLYZAT

1. Szervező:
Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője az Arrabonapack Kft. (Székhely: 9026 Győr, Gyümölcs utca 32., cégjegyzékszám: 08 09 028495, adószám 25768754-2-08).

A Játékos:
A Játékban részt vehet minden a magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a lentebb leírt részleteknek megfelelően pályaművét leadta.

2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen
hozzátartozói.

3. A játék mechanizmusa:
A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/arrabonapack) és honlapján (https://arrabonapack.hu/) keresztül hirdeti meg.

A pályázati felhívás célja az Arrabonapack Kft. „ARI” nevű saját figurájának elkészítése kartondoboz felhasználásával. A pályaművek témája a figura kell, hogy legyen, mely a Szervező kabalájaként fog szerepelni promóciók során, fényképeken, videókon teljeskörű felhasználási joggal. A cél, egy olyan figura megálmodása mely tükrözi a Szervező tevékenységét, az általa felhasznált anyagokat (pl. karton, doboz) és tevékenységét és az újhasznosítást állítja középpontba. Technikai megkötés nincs, de minden esetben kézzel készült, saját munkának kell lennie, kartondoboz felhasználásával. A figura nem tartalmazhat előre, vagy más által megrajzolt elemeket, nyomtatott elemeket más rajzból felhasznált részeket, jogvédett elemeket. Minden Játékos 1 db figurával pályázhat, melyet első körben képként kell beküldenie, ennek formátuma: jpeg, png vagy pdf, a formátum legyen magas felbontású (300dpi).

A nevezés során a pályaművel együtt jelentkezési lapot kell benyújtani, amely a https://arrabonapack.hu/oldalról tölthető le. A figyelmesen kitöltött jelentkezési lapot, 14 év alatti pályázó esetén legalább az egyik szülővel vagy gondviselővel (törvényes képviselővel) alá kell íratni, a nevezés csak így érvényes.

A Játékos kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával (saját, kézzel készített figurával) pályázhat, amelyek nem sértik mások szerzői jogát. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik. A pályázatra csak olyan alkotást lehet nevezni, amely más, hasonló jellegű versenyen még nem szerepelt. A pályázati feltételek teljesülését a jelentkezési lap aláírásával igazolja.

Azokat a pályaműveket, amelyeket hiányosan vagy hibásan kitöltött jelentkezési lappal nyújtanak be, a Szervező kizárja a versenyből, azon nem vehetnek részt!

A pályaműveket, a hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni: info@arrabonapack.hu

A nyereményjáték 2021. május 3. – június 11. napjáig tart.

A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a nyereményjáték ideje alatt elküldték a műveiket. A végső győztest a Szervező szubjektív szempontok alapján választja ki. Az elkészült figurából, szerkesztett, esetleg animált karakter kerül legyártásra.

Az eredmény kihirdetésére legkésőbb 2021. június 18-án kerül sor. A nyertest
a Szervező a Facebook oldalán publikálja.

4. Nyeremény
A Szervező által meghirdetett pályázat keretében az alábbi nyereményeket biztosítja a Nyertes részére:
Nyertes: 25.000 Ft Tesco vásárlási utalvány.
A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

5. Moderálás
A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét
a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

6. Adatkezelés
A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

A Játékos, illetve kiskorú Játékos esetén a törvényes képviselője a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha a Játékos nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a Játékos nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán, illetve weboldalán. A Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játékos nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékos Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

7. Jogi és személyi feltételek

Amennyiben a Játékosok 14 év alatti, életkorára való tekintettel nevezni csak a törvényes képviselő hozzájárulásával lehet. A Játékos törvényes képviselője a jelentkezési lap aláírásával járul hozzá a nevezéshez.

8. Szerzői és felhasználói jogok

A Szervező a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből későbbiekben rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben, de csakis a Játékos nevének feltüntetése mellett. A Játékos utóbb a neve feltüntetésének elmaradása miatt semmiféle igénnyel nem élhet.

A Szervező – úgy is, mint egy lehetséges kiállítás rendezője – jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a kiállítások, továbbá a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám, PR-tevékenység stb. keretében. Jogosult ezenkívül még a díjátadón a résztvevőkről készült fotók cikkekben történő megjelentetésére.

A pályázat benyújtásával a Játékos és törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót akármilyen alakban, akár elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse, és ennek érdekében a pályázat kiírója számára kizárólagos, korlátlan időre szóló, ellenérték megtérítése nélküli felhasználási jogot biztosít. A Játékos és törvényes képviselője a fent megnevezett megjelenésekért külön díjazásra nem tarthat igényt.

A Játékos és törvényes képviselője szavatol azért, hogy az átadott rajzok felhasználása semmilyen akadályba nem ütközik, a rajzok jogtiszták, senki felhasználási és személyiségi jogát nem sértik. A Játékos és törvényes képviselője a fentiekért teljes körű felelősséget vállal. A Szervező jogutódlással történő megszűnése esetén a felhasználási jog változatlan tartalommal átszáll a jogutódra.

A Játékos és törvényes képviselője által megadott elérhetőségeket a Szervező adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a Játékos és törvényes képviselője külön beleegyezésével adja ki.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy bármely feltöltött pályázatot, amely jogszabálysértő, vagy az adatkezelési feltételekbe ütköző tartalma miatt, illetve egyéb probléma felmerülése esetén az észlelést követően törölje a rendszerből.

A pályázattal összefüggő adatok kezelését és feldolgozását a Arrabonapack Kft. (Székhely: 9026 Győr, Gyümölcs utca 32., cégjegyzékszám: 08 09 028495, adószám 25768754-2-08) végzi.

A Játékos és törvényes képviselője a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

9. Záró rendelkezések
A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele.

Share This